info@inkamed.sk +421 918 411 110
Zámkové dlažby

Názov projektu: INKAMED SK podporí UoZ

Operačný program:  Operačný program Ľudské zdroje

Typ projektu:             Dopytovo – orientovaný projekt

Doba realizácie:        10/2019 – 10/2020

Prijímateľ:                   INKAMED SK s. r. o.

Kód výzvy:                  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Cieľ projektu:

Cieľ projektuje zvýšenie zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej činnosti v spoločnosti INKAMED SK s. r. o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

KONTAKT

INKAMED, s.r.o.
Fintická ulica (pri trati)
0801 06 Prešov

+421 918 411 110
 info@inkamed.sk

Otváracie hodiny

Sezóna ( marec – november )
Pondelok – Piatok: 7.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 12.00
Nedeľa: zatvorené

Mimo sezóny ( december – február )
Na požiadanie, tel: +421 918 411 110

Centrum zámkových dlažieb - Copyright © 2017 Vytvorila [BE]CREA